MEMBER LOGIN

1) ฝ่ายขาย – มีปัญหาการใช้ระบบ ติดต่อ และ ส่งแบบฟอร์ม (ฝ่ายขาย) ถึง คุณเหมือนฝัน ซ้อนเปียยุง Email : msonpiay@mazda.co.th เบอร์โทร. 02-030-5642
2) ฝ่ายขาย และ ฝ่ายอบรม-ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการอบรม ติดต่อคุณเหมือนฝัน ซ้อนเปียยุง Email : msonpiay@mazda.co.th โทร. 02-030-5642
3) ฝ่ายบริการ- มีปัญหาการใช้ระบบ สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์บริการ และที่ปรึกษาด้านบริการ ติดต่อ และ ส่งแบบฟอร์ม (ฝ่ายบริการ)
ส่งถึงผู้จัดการเขตของท่าน
4) ฝ่ายบริการ- มีปัญหาการใช้ระบบ สำหรับตำแหน่ง หัวหน้าช่าง และช่างเทคนิค ติดต่อ และ ส่งแบบฟอร์ม (ฝ่ายบริการ) ถึงคุณหทัยชนก แซ่ตั้ง Email : hsaetang@mazda.co.th
โทร.02-030-5549
ท่านสามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำขอใช้งานระบบ E-Learning ได้ที่นี้
แบบฟอร์มคำขอใช้งานระบบ E-Learning (ฝ่ายขาย) ไฟล์ Excel ที่แนบ