เข้าสู่ระบบ
   
1) ฝ่ายขาย – มีปัญหาการใช้ระบบ ติดต่อ และ ส่งแบบฟอร์ม (ฝ่ายขาย) ถึง คุณอรุณี แย้มเกษร Email : ayamkaso@mazda.co.th เบอร์โทร. 02-664-4981
2) ฝ่ายอบรม-ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการอบรม ติดต่อคุณกมลพรรณ ครนิยม Email : kcornniy@mazda.co.th โทร. 02-664-4914
3) ฝ่ายความพึงพอใจลูกค้า MSI Survey Results - มีปัญหาการใช้ระบบ ติดต่อคุณรัชฎา Email : rluckumn@mazda.co.th 02-664-4838
4) ฝ่ายบริการ- มีปัญหาการใช้ระบบ สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์บริการ และที่ปรึกษาด้านบริการ ติดต่อ และ ส่งแบบฟอร์ม (ฝ่ายบริการ)
ส่งถึงคุณธัญรัตน ปานนาค Email : tparnnar@mazda.co.th โทร.02-664-4978
5) ฝ่ายบริการ- มีปัญหาการใช้ระบบ สำหรับตำแหน่ง หัวหน้าช่าง และช่างเทคนิค ติดต่อ และ ส่งแบบฟอร์ม (ฝ่ายบริการ) ถึงคุณหทัยชนก แซ่ตั้ง Email : hsaetang@mazda.co.th
โทร.02-703-0822-4 ต่อ 0
ท่านสามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำขอใช้งานระบบ E-Learning ได้ที่นี้
แบบฟอร์มคำขอใช้งานระบบ E-Learning (ฝ่ายขาย) ไฟล์ Excel ที่แนบ
แบบฟอร์มคำขอใช้งานระบบ E-Learning (ฝ่ายบริการ) ไฟล์ Excel ที่แนบ